Finns också att nå:

Kontakta mig gärna här, eller via:
Tidigare månader:
Ämnesområden
open

Verksamhet

Home / Verksamhet

Revenue.nu är en webbplats för Niclas Bylund, konsult inom service, försäljning, intäkts-optimering [Revenue Management] och marknadsföring för hotell och reseföretag.

Nyfikenhet är ett ledord som hela tiden genomsyrar mina uppdrag och genom att vara nyfiken på vår omvärld, på branschens utveckling och mina uppdragsgivare söker jag ständigt ny kunskap. Kunskap som används för att lösa uppdragsgivares försäljningsrelaterade utmaningar.

Utgångspunkten är alltid att jag och mina uppdragsgivare verkar i ett ständigt föränderligt affärsklimat. Där beteenden och distributionskanaler förändras. Antalet kanaler för hotell- och reseindustrin har på senare år exploderat och därmed har målgrupperna också förändrat sin karaktär. Detta innebär att traditionella kanaler håller på att somna in och ersätts med nya, mer dynamiska kommunikationsvägar mellan hotell, resebyråer och gäster. Det ställer stora krav på alla som inte vill hamna på efterkälken.

Resenärer har fått ökad makt genom framväxten av den sociala webben [Web 2.0 och Tourism 2.0]. Man måste numer bland annat känna målgruppen och dess bokningsvanor på ett helt annat sätt än tidigare.

Så konkret vad gör jag för mina uppdragsgivare? Det finns inte något givet svar. Det beror alldeles på vad det är för utmaning som ska lösas. Ibland hjälper jag mina uppdragsgivare att skapa uppmärksamhet om en ny produkt, ett nytt hotell eller en tjänst. Ibland så utbildar jag uppdragsgivaren och dennes personal. Ibland strukturerar jag om prisstrukturer, distributionskanaler eller försäljningsmetodik. Allt oftare slutar det med att jag hjälper dem med att utveckla sina produkter eller tjänster. Mitt mål är att alla förändringar ska hjälpa mina uppdragsgivare att nå sina affärsmål.

Ett urval av tidigare och nuvarande uppdragsgivare

Vill du veta mer så är det bara att ringa, +46-738-500 700, eller e-posta niclas@revenue.nu

Med vänliga hälsningar

Niclas Bylund

Share this post: Share this post with the world.
  • TimesURL
  • Gatorpeeps
  • Muti
  • Twitter
  • Posterous
  • Facebook
  • laaik.it